Gymnastika * Parkour * Mini gym 

          Cvičení dětí s rodiči * Gym školka 

KURZY se platí pololetně - 2. pololetí únor-červen (je možné nastoupit i v průběhu roku)

Rezervační systém pro přihlášení do kurzu:

https://gymnastikaricany.webooker.eu/

Pro starší a pokročilé jsou vhodné kurzy ve vybavené gymnastické tělocvičně ve Strančicích, dostupné u zastávky vlaku!

Naše kurzy

Nabízíme kurzy pro všechny generece

Rodiče a děti

cca 1 - 3 roky

Kromě tanečků a říkanek je využíváno množství specializovaných pomůcek pro zábavné cvičení.

Gym školka

3 - 4 roky

Všeobecná sportovní průprava pro nejmenší děti bez rodičů. Tento kurz ještě není přímo zaměřen na gymnastiku, ale hravou formou využívá možností specializované tělocvičny. 

Mini gymnastika

4 - 6 let

Úplné základy sportovní gymnastiky. Vhodné jako základ jakéhokoliv sportu. Děti se hravou formou seznamují s gymnastickým nářadím.

Rekre gymnastika

8 - 12 let

Kurzy pro školní děti, postupně od základů se propracováváme k těžším prvkům. Skupiny jsou rozděleny podle věku i úrovně cvičení. V kurzu si zacvičíte gymnastiku bezpečně a s odborným dohledem, případně je skvělým doplňkem k jiným sportům.  

Parkour

                                        od 6 let